Author: Chris

Stadsverwarming is een systeem voor warmtetransport dat in stedelijke omgevingen wordt gebruikt. Met dit systeem wordt warmte, die vaak wordt geproduceerd in een centrale faciliteit, door ondergrondse pijpleidingen naar woon- en zakelijke gebieden vervoerd. De warmte kan worden opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen, maar ook door duurzamere methoden zoals biomassa, geothermische energie en restwarmte van industrie. In de gebouwen wordt deze warmte gebruikt voor ruimteverwarming en warm water. In principe vervangt stadsverwarming de individuele verwarmingsketels in huizen en bedrijven. Dit betekent dat u geen eigen ketel meer nodig heeft als u aangesloten bent op stadsverwarming. Via een warmtewisselaar…

Read More